Gotthard Kettler

gotard ketlerGotthard Kettler (ur. 1517, zm. 17 maja 1587 w Mitawie) – mistrz krzyżacki, brat biskupa.

Krótki życiorys

Gotard Kettler (tak został podawany w literaturze) pochodził z bogatego rodu westfalskich rycerzy. Przez rodziców Gottharda von Kettlera z Melrich i Sybillę Zofię von Nesselrode został oddany do duchowieństwa (Zakonu Krzyżackiego). Tam uczył się pisać i czytać, a także posługiwać się mieczem. W 1538 roku, gdy młodzieniec dojrzał, wystąpił z zakonu. Był to aktywny politycznie zwolennik Zygmunta Augusta II ówczesnego króla Rzeczpospolitej. W październiku 1559 roku Gotard Kettler został mianowany mistrzem Zakonu Krzyżackiego.

Przez narastającą groźbę wojny z Rosją wielki mistrz postanowił w 1561 roku zawrzeć w Wilnie układ, na którego mocy południowa część Inflant: Kurlandia i Semigalia zostały ziemiami lennymi Rzeczpospolitej pod władaniem rodu Kettlerów. Gotthard Kettler poślubił Annę Maklemburską, z tego małżeństwa wyszła 4 dzieci. Gotard do końca życia dążył do rządów absolutnych, nie został w pełni akceptowalny przez tutejszą szlachtę.