Gustaw Gizewiusz

Gustaw Gizewiusz ( 1810 – 1848 ) – był duchownym ewangelickim, polskim działaczem społeczno – narodowym oraz politycznym na Mazurach, publicystą i literatem.

Swoją pracę rozpoczął w 1835 jako kaznodzieja w Ostródzie gdzie rozwiną działalność w obronie Mazur. Gustaw Gizewiusz protestował przeciwko germanizacji i opracował wspólnie z Krzysztofem Mrongowiuszem memorial do króla pruskiego w 1841 roku. Pismo to dostarczył osobiście Fryderykowi Wilhelmowi w 1842 roku. Chciał utrzymać swój język ojczysty – polski w szkołach. Gustaw Gizewiusz był twórcą pierwszego czasopisma dla Mazur w języku polskim.

Dzielnie zajmował się obroną języka i kultury polskiej na Mazurach  a nawet w Czechach i na Łużycach. Przykładem działań było tłumaczenie literatury oraz śpiewników z języka niemieckiego na język polski. Był podróżnikiem, a jego wyprawy miały ogromny wpływ na walkę z germanizacją, gdzie zawierał liczne znajomości  z wybitnymi osobistościami, które pomagały mu w jego dalszych planach. Zaraz po śmierci Gustawa Gizewiusza mianowano go posłe społeczności polskiej do berlińskiego parlamentu