Ignacy Łukasiewicz – kim on był?

Ignacy_LukasiewiczIgnacy Łukasiewicz – ( 1822 – 1882 ) był polskim farmaceutą, przedsiębiorcą oraz rewolucjonista o działaczem niepodległościowym. Interesował się chemią i fizyką. Rozpracowywał korzyści które daje ropa naftowa i w 1854 roku wynalazł lampe naftową. To właśnie na niej dorobił się dużego majątku. Ignacy Łukasiewicz dążył do rozwoju przemysłu naftowego i obecnie nazywany jest jego twórcą.

W 1852 przeprowadził destylacje ropy naftowej. Od 1837 Ignacy Łukasiewicz związany był ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego. Wspierał finansowo ruchy narodowo-wyzwoleńcze, pomagał popowstaniowym uchodźcom, rozbudowywał system szkół i kościołów oraz budował nowe drogi i mosty. Na jego cześć zostało postawionych wiele pomników.

 

Niektóre z nich to :
– w Chorkówku ( 1979 )
– w Gorlicach ławka z wizerunkiem Łukasiewicza trzymającego w dłoniach lampę na naftową
– w Poznaniu – skwer Ignacego Łukasiewicza.
Został także upamiętniony na miedzioniklowej monecie, która została wyemitowana w 1983.

Zmarł w 1882, przyczyną było ciężkie zapalenie płuc.