Ignacy Paderewski

Ignacy PaderewskiIgnacy Paderewski – ( 1860 – 1941 ) był polskim działaczem niepodległościowym oraz politykiem. W roku 1919 objął posadę premiera i ministra do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Od dziecka interesował się komponowaniem i grą na pianinie. W 1872 roku rozpoczął studia na Instytucie Muzycznym w Warszawie.

Ignacy Paderewskie był fundatorem Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie co zapoczątkowało jego działalność polityczno – społeczną. Podczas I wojny światowej należał do Generalnego Komitetu Ofiarom Wojny w Polsce. Działalność tą założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem. Był reprezentantem Polski na konferencji paryskiej wraz z Romanem Dmowskim. Zmarł na zapalenie płuc w Nowym Jorku jednak jego trumna znajduje się w Polsce w  archikatedrze św. Jana w Warszawie.Pośmiertnie został odznaczony orderem Virtuti Militari. Na jego cześć postawiono gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sławy w Los Angeles oraz liczne pomniki takie jak Pomnik Paderewskiego w Parku Ujazdowskim w Warszawie czy Pomnik Paderewskiego w Parku Strzeleckim w Krakowie.