Jan Karol Chodkiewicz

Jan Karol ChodkiewiczJan Karol Chodkiewicz – ( 1560 – 1621 ) był wielkim hetmanem litewskim ( 1605 ), wojewodą wileńskim ( 1616 ) oraz znakomitym strategiem. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego na Litwie. Uczył się na Akademii Wileńskiej, a w latach 1586–1589 studiował  filozofię i prawo w jezuickiej akademii w Ingolstadt.

Jan Karol Chodkiewicz służył pod rozkazami Żółkiewskiego przeciwko Kozakom w 1596 roku oraz Jana Zamoyskiego z którym wziął udział w zwycięskiej wyprawie do Mołdawii w 1600 roku. W 1605 odniósł zwycięstwo  nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem, natomiast w 1607 roku zajmował się tłumieniem rokoszu sandomierskiego.

W 1609 roku zdobył zarówno miasto jak i zamek – Parnawę oraz uwolnił od szwedzkiej blokady Rygę. Brał czynny udział w wyprawach na Smoleńsk ( 1611 ) oraz Moskwę  w latach 1617 do 1618 co przyczyniło się do przyłączenia  ziemi smoleńskiej, czernichowskiej i siewierskiej do Rzeczypospolitej. Jan Karol Chodkiewicz był również dowódcą  w czasie obrony Chocimia przed Turkami w roku 1621, gdzie zmarł w oblężonym przez Turków obozie pod Chocimiem na dwa tygodnie przed ich odwrotem.