Jan Skrzynecki – krótka notatka

jan skrzyneckiJan Skrzynecki ( 1787 – 1860 ) – był polskim i belgijskim generałem, napoleońskim oficerem oraz wodzem naczelnym  podczas powstania listopadowego do którego doszło w 1830 r.

Uczestniczył w wielu bitwach napoleońskich i  był uczestnikiem kampanii moskiewskiej Napoleona I. Jedne z  ważniejszych bitew to pod Smoleńskiem, Borodino, Krasnym, Wiaźma oraz nad Berezyną. Jan Skrzynecki został obdarowany Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari za wykazanie się ogromną walecznością w bitwie pod Borodino. W latach 1812 – 1814 walczył w armii francuskiej na terenie Niemiec i Francji. W roku 1806 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego gdzie walczył w kampanii pruskiej oraz w wojnie  z Austriakami ( 1809 ).  Jan Skrzynecki brał także udział w powstaniu listopadowym gdzie otrzymał zadanie rozmieszczenia wojsk do ochrony szlaków komunikacyjnych. Objął dowództwo 3 Dywizji Piechoty oraz otrzymał tytuł generała. W 1831 r został odsunięty od władzy. Jan Skrzynecki emigrował do  Pragi gdzie zajmował się organizacją armii belgijskiej. Po powrocie zamieszkał w Krakowie i tam zmarł w 1860 r.