Jędrzej Moraczewski

Jędrzej MoraczewskiJędrzej Moraczewski – ( 1870 – 1944 ) był polskim premierem, działaczem związkowym oraz jednym z przywódców Polskiej Partii Socjalno – Demokratycznej i Polskiej Partii Socjalistycznej.
Był absolwentem Politechniki Lwowskiej. Jędrzej Moraczewski podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, był jednym z przywódców POW. Tam przyczyniał się do tworzenia oddziałów strzeleckich. w późniejszym czasie służył w I Brygadzie Legionów a tam osiągnął posadę porucznika. Jędrzej Moraczewski od 1893 roku uczestniczył w Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej, a następnie w wojsku austro- węgierskim. w międzyczasie zajmował się budową linii kolejowych w Galicji oraz Bałkanach. Został odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari V stopnia, oraz Krzyżem Walecznym i Niepodległościowym.
Zmarł natychmiastowo we własnym mieszkaniu od przypadkowego pocisku artyleryjskiego w krtań zadanego przez radzieckiego żołnierza. Ciało Ignacego Moraczewskiego znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.