Józef Zaliwski

jozef zaliwskiJózef Zaliwski – ( 1797 – 1855 ) był polskim działaczem niepodległościowym, pułkownikiem wojsk Królestwa Polskiego oraz wychowankiem jezuitów.

Uczestniczył w powstaniu listopadowym ( 1830 ) gdzie kierował  atakiem na warszawski Arsenał oraz tworzył oddziały powstańcze na Litwie. W 1833 r zajmował sie organizacja partyzantek. Został uznany za najwybitniejszego dowódce. Józef Zaliwski emigrował do Francji, po upadku powstania listopadowego. Tam działał w organizacji Zemsty Ludu wraz ze swoim współpracownikiem Joachimem Lelewelem. W 1822 roku aranżował oddzialy powstańcze które funkcjonowały w  zaborze rosyjskim. Działania te nie przyniosły pożądanych skutków i doprowadziły do aresztowania w Królestwie oraz Galicji. Józef Zaliwski został aresztowany przez Austriaków a nastepny skazany na karę śmierci. Kara ta uległa zmianie na 20 lat wzięzienia w twierdzy  Kufstein. W 1848 roku Zaliwski został amnestionowany i powrócił do Francji. Tam brał udział w Towarzystwie Demokratycznym Polski, a następnie zmarł z Paryżu 1855.