Konferencja paryska

Konferencja paryska – była konferencja pokojową. Zotała zorganizowana po I wojnie światowej i trwała od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku.

W obradach uczestniczyło 27 państw które  zwyciężyły podczas wojny. Należały do nich Francja, Wielka Brytania ( z dominiami ), Włochy, Stany Zjednoczone, Belgia, Boliwia, Brazylia, Chiny, Czechosłowacja, Ekwador, Grecja, Gwatemala, Haiti, Al-Hidżaz,  Honduras, Japonia, Jugosławia, Kuba, Liberia, Nikaragua, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Syjam, Urugwaj. Celem konferencji paryskiej było zapewnienie  pokoju w Europie i na świecie poprzez rozwiązanie konfliktów i problemów prowadzących do wybuchu wojny.

28 czerwca 1919 podczas obrad podpisano pokojowy Traktat wersalski który kończył I wojnę światową. Został podpisany przez Niemcy i kraje Ententy. Następnie ratyfikowano go 10 stycznia 1920 i ostatecznie został zatwierdzony. Jego skutkiem było ustalenie granic między państwami w Europie W trakcie konferencji paryskiej został także podpisany mały traktat wersalski gwarantujący  obronę praw narodowych w Polsce.