Marian Langiewicz – krótka notatka

Marian_LangiewiczMarian Langiewicz (1827 – 1887) – był zdolnym, polskim generałem i dyktatorem powstania styczniowego, które odbyło się w styczniu.

Wyznawał idee wolności społecznej i narodowej uciskanych ludów. W okresie przed powstaniowym zajmował się sprowadzaniem karabinów z Niemiec oraz Belgii. Został mianowany 9 stycznia 1863r przez Komitet Centralny na naczelnika województwa sandomierskiego. Tam zorganizował świetnie uzbrojony oddział żołnierzy. Marian Langiewicz podczas pobytu na emigracji wykładał w polskich szkołach wojskowych w Paryżu. W swoim życiu odniósł wiele sukcesów do których należą bitwy pod Staszowem i Skałą stoczone w okresie powstania styczniowego.

Oprócz tego odniósł jeszcze dwa wielkie zwycięstwa pod Grochowiskami oraz pod Chrobrzem, gdzie mimo zwycięstwa polaków wiele strat poniosły obie strony. W 1865 r został aresztowany przez Austriaków i przebywał w więzieniu. Spędził tam dwa lata. Po wyjściu na wolność w 1865r , postanowił wyjechać z kraju i emigrował do Anglii oraz Szwajcarii, a dopiero później udał się do Turcji, gdzie służył w armii.