Unici – pojęcie

Unici – inaczej Kościół unicki to chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, wywodząca się z różnych Kościołów leżących na wchodzie. Można to także interpretować jako wyznawców prawosławia, którzy przeszli na katolicyzm zachowując przy tym obrządek wschodni w wyniku Unii Brzeskiej zawartej w 1596 roku oraz Unii Użhorodzkiej z 1646 roku. Dzięki przyjęciu prymatu papieża, zachowania rytmu liturgicznego oraz istnieniu sukcesji apostolskiej i apostolskiego symbolu wiary Unici przyłączyli się do Kościoła Katolickiego. Wszystkie te działania zostały zapoczątkowane po schizmie wschodniej z 1054 roku. Procesy zjednoczeniowe odbywały nie tylko w kościołach katolickich, ale także niekatolickich. Przykładem tego są Kościoły ewangelicko-unijne ( Kościół Ewangelicki Waldensów ).
Przykładem unickich Kościołów są:

– Kościół katolicki obrządku bizantyjsko – rosyjskiego ( 1905 )
– Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
– Ukraińska Cerkiew greckokatolicka ( 1596 )
– Kościół katolicki obrządku bizantyjsko – białoruskiego ( 1596 )