Andrzej Modrzewski

Portret na obrazie Jana Matejki – Unia Lubelska, postać znajduje się po prawej stronie malowidła.

Andrzej Modrzewski (ur. 1503, zm. 1572) – Znany pisarz w okresie renesansu, w swoich dziełach podejmował najczęściej tematy polityczne. Był duchownym i pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego.

Życie

Andrzej Frycz Modrzewski urodził się 20 września 1503 roku w Wolborzu, a zmarł 1572 roku w tym samym miejscu. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. W wieku 11 lat wyjechał do Krakowa i został uczniem szkoły parafialnej. Skończył studia na Akademii Krakowskiej. W 1522 roku przyjął niższe święcenia kapłańskie. Przez długi czas mieszkał w Niemczech. Kiedy przebywał w Wittenderdze wpłynęły na niego idee reformacyjne. Wziął ślub z Jadwigą Kamieńską, pomimo tego że pełnił funkcję osoby duchownej. Za popełnienie tego wykroczenia utracił wójtostwo wolborskie. Ze swoją żoną miał trójkę dzieci. Po swojej śmierci został potajemnie pochowany, ze względu na to, że uznawano go za heretyka.

Twórczość

Modrzewski tworzył swoje dzieła wyłącznie w języku łacińskim. Za jego najbardziej znane dzieło uważa się „O poprawie Rzeczypospolitej”. Utwór ten składa się z pięciu ksiąg. Każda z nich podejmuje inny problem. Jest w nim mowa o obyczajach, prawach, wojnie, kościele i szkole. Księga o kościele została uznana za heretycką przez władze kościelne. Jedną z najważniejszych spraw jaka jest poruszona to problem nierówności obywateli wobec prawa. W 1545 roku w Mowie Perypatetyka Prawdomówcy uznał, że nie powinno być zakazu posiadania ziemi przez mieszczan. Chciał, aby wszystkie grupy społeczne miały te same prawa i się zrównały.