Gunter Grass – pojednał Polskę z Niemcami?

Zdjęcie Günter’a Grassa, źródło

Gunter Grass – urodził się 16 października 1927 roku w Gdańsku. Z pochodzenia był Niemcem. Wielki pisarz, noblista. Syn kupca niemieckiego Wilhelma i Heleny z rodziny Knoff.

Życiorys

Dzieciństwo przeżył w Gdańsku, jednak w 1942 roku dobrowolnie zgłosił się do służby marynarki wojennej w Niemczech. Z powodu młodego wieku nie został do niej przyjęty. W 1944 roku został ranny w dziesiątej dywizji pancernej „ Frundsberg”. Kiedy w 1954 roku ożenił się, wkrótce zamieszkał w Berlinie.

Był znanym działaczem SPD. Szybko wziął rozwód i ożenił się ponownie. W 2006 roku udzielił ciekawego i zarazem zaskakującego wywiadu niemieckiemu dziennikowi. Oświadczył, że był ochotnikiem sił zbrojnych, ponieważ chciał uwolnić się od rodziców. W 1999 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla nie tylko za twórczość literacką, ale również za wkład, który włożył w Polsko-Niemieckie pojednanie. W 1992 roku utworzył fundację, która miała na celu współpracę artystów z Polski i Niemiec. Zmarł 13 kwietnia 2015 roku w Lubece.