Praca u podstaw

Praca u podstaw – to jedno z najważniejszych pojęć wywodzących się z epoki pozytywizmu. Rozwijało się w latach 70 i 90 XIX w. w Królestwie Polskim. Związane było z przekonaniem o konieczności rozpowszechniania edukacji oraz rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społecznych. Continue reading


Ugoda Sandomierska

Ugoda Sandomierska – została zawarta w 14 kwietnia 1570 roku w Sandomierzu pomiędzy luteranami, kalwinami i braćmi czeskimi w I Rzeczypospolitej którzy uznawali swoje konfesje jako prawowierne. Jej celem była obrona przed kontrreformacją oraz wyeliminowanie walk do których dochodziło pomiędzy wyznawcami protestanckimi. Continue reading