Ignacy Łukasiewicz – kim on był?

Ignacy_LukasiewiczIgnacy Łukasiewicz – ( 1822 – 1882 ) był polskim farmaceutą, przedsiębiorcą oraz rewolucjonista o działaczem niepodległościowym. Interesował się chemią i fizyką. Rozpracowywał korzyści które daje ropa naftowa i w 1854 roku wynalazł lampe naftową. To właśnie na niej dorobił się dużego majątku. Ignacy Łukasiewicz dążył do rozwoju przemysłu naftowego i obecnie nazywany jest jego twórcą. Continue reading