Praca u podstaw

Praca u podstaw – to jedno z najważniejszych pojęć wywodzących się z epoki pozytywizmu. Rozwijało się w latach 70 i 90 XIX w. w Królestwie Polskim. Związane było z przekonaniem o konieczności rozpowszechniania edukacji oraz rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społecznych. Continue reading


Ignacy Łukasiewicz – kim on był?

Ignacy_LukasiewiczIgnacy Łukasiewicz – ( 1822 – 1882 ) był polskim farmaceutą, przedsiębiorcą oraz rewolucjonista o działaczem niepodległościowym. Interesował się chemią i fizyką. Rozpracowywał korzyści które daje ropa naftowa i w 1854 roku wynalazł lampe naftową. To właśnie na niej dorobił się dużego majątku. Ignacy Łukasiewicz dążył do rozwoju przemysłu naftowego i obecnie nazywany jest jego twórcą. Continue reading