Ugoda Sandomierska

Ugoda Sandomierska – została zawarta w 14 kwietnia 1570 roku w Sandomierzu pomiędzy luteranami, kalwinami i braćmi czeskimi w I Rzeczypospolitej którzy uznawali swoje konfesje jako prawowierne. Jej celem była obrona przed kontrreformacją oraz wyeliminowanie walk do których dochodziło pomiędzy wyznawcami protestanckimi. Czytaj dalej…